work | about

Met de Peace Time app, een concept bedacht door een medestudent, worden er tijdens het studeren activiteiten gesuggereerd die de student helpen met relaxen en pauze nemen, om daarna weer rustig door te kunnen studeren. 

In het project “Behavourial Design” wat ik afgelopen jaar gevolgd heb, was het de bedoeling om een gedragsverandering te veroorzaken door middel van een applicatie. In de case burn-out onder jongen heb ik samen met twee medestudenten onderzoek gedaan naar burn-outs en de oorzaken ervan.  Uit het onderzoek kwam dat de stress grotendeels voortkomt uit de studiedruk en het niet nemen van genoeg pauzes. 

Een kleine selectie uit de door mij gemaakte schermen: